Zde má být fotka! Asi není nastaveno vykreslování obrázků.    kancelář Z 213
Žižkova 17
areál FAST VUT
   Zde má být logo! Asi není nastaveno vykreslování obrázků.
Zde má být rozvrh! Asi není nastaveno vykreslování obrázků.

Dle   Nařízení mimořádného opatření KHS pro JMK

dochází od 23. 9. 2020 k zákazu osobní přítomnosti studentů VŠ na výuce.

Aktuální informace sledujte na webu FAST VUT. nebo webu VUT.

Materiály z matematiky a deskriptivní geometrie pro samostatné studium

MAW  Matematický Asistent na Webu Mendelovy univerzity od   R. Maříka

Středoškolská matematika

BAA015 – Deskriptivní geometrie

BAA001 – Matematika 1

BAA012 – Matematika 1 (EVB)

BA002 – Matematika 2

BAA002 – Matematika 2 (EVB)

BA003 – Matematika 3