Zde má být fotka! Asi není nastaveno vykreslování obrázků.    Konzultace v letním semestru 2020:
každý pátek  9:30 – 11:00
pracovna Z 213
Žižkova 17, areál FAST
   Zde má být logo! Asi není nastaveno vykreslování obrázků.

Materiály z matematiky a deskriptivní geometrie pro samostatné studium

MAW  Matematický Asistent na Webu Mendelovy univerzity od   R. Maříka;   VŠBVidea (aktivní Adobe Flash Player a JavaScript) a studijní texty.

Středoškolská matematika

AA002 – Deskriptivní geometrie

BA001 – Matematika 1

BAA012 – Matematika 1 (EVB)

BA002 – Matematika 2

BAA002 – Matematika 2 (EVB)


Zpět


BA002 (BAA002) – Matematika 2 (Environmentálně vyspělé budovy)

Harmonogram cvičení od 3. února 2020

 1. Opakování diferenciálního počtu (derivování, parciální zlomky).
  Primitivní funkce, neurčitý integrál (matematika.cz, Matika krokem). a jejich vlastnosti. Základní vzorce a pravidla pro integrování.
 2. Integrace úpravou a substitucí (matematika.cz, Matika krokem).
 3. Integrace per partes (matematika.cz, studijní video VŠB). Integrace racionální funkce (Matika krokem, studijní video VŠB).
 4. Integrace goniometrických funkcí (Matika krokem, studijní video VŠB).
 5. Integrace iracionálních funkcí (Matika krokem, studijní video VŠB).
 6. Určitý integrál a jeho integrační metody (studijní video VŠB, studijní video VŠB).
 7. TEST 1. Geometrické (Matika krokem)
 8. a technické aplikace určitého integrálu.
 9. Definiční obor (studijní video VŠB), parciální derivace funkce více proměnných (Aristoteles.cz, studijní video VŠB).
 10. Totální diferenciál (Aristoteles.cz), Taylorův polynom (Algoritmy.net, studijní video VŠB).
 11. TEST 2. Lokální extrémy (Aristoteles.cz Karlova univerzita).
 12. Implicitní funkce. Globální extrémy.
 13. (květen) Tečná rovina (Algoritmy.net) a normála plochy. (studijní video VŠB).


Požadavky pro získání zápočtu


Generátor vzorových zadání zkouškové písemky


Zpět

Zde má být logo! Asi není nastaveno vykreslování obrázků.

KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
ŘEŠENÍ APLIKAČNÍCH ÚLOH Z…

MATEMATIKY DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE
Kurz bude zahájen ve čtvrtém týdnu  letního semestru v ÚTERÝ 25. února 2020
a bude ukončen 21. dubna 2020.
Kurz bude zahájen v pátém týdnu  letního semestru v PONDĚLÍ 2. března 2020
a bude ukončen 20. dubna 2020.
Náplň kurzu:
Kurz je zaměřen na doplnění a rozšíření znalostí aplikačních úloh z matematiky. Je doporučen zejména studentům prvního ročníku, kteří si chtějí zlepšit a upevnit svoje znalosti v aplikačních oblastech využívajících základy vysokoškolské matematiky (zejména integrální počet a funkce více proměnných) a v oblasti využívané základní matematiky.
Náplň kurzu:
Kurz je zaměřen na doplnění a rozšíření znalostí konstruktivních úloh z deskriptivní geometrie. Je doporučen zejména studentům, kteří si chtějí zlepšit a upevnit svoje znalosti v aplikačních oblastech využívajících základy Mongeova promítání, kolmé axonometrie a lineární perspektivy.
Časový rozvrh:
Kurz proběhne v devíti lekcích, vždy v ÚTERÝ v době od 18:00 – 19:30, posluchárna bude oznámena na stránkách Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie.
Časový rozvrh:
Kurz proběhne v sedmi lekcích, vždy v PONDĚLÍ v době od 18:00 – 19:30, posluchárna bude oznámena na stránkách Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie.
Cena kurzu (včetně DPH) je 750Kč.
Cena kurzu (včetně DPH) je 700Kč.

NA TYTO KURZY SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT POUZE ELEKTRONICKY

OD 10. 2. 2020

na stránkách    http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/


Další informace též na    http://math.fce.vutbr.cz/
Oba kurzy matematiky zajišťuje
Ústav matematiky a deskriptivní geometrie FAST, Žižkova 17, Brno
telefon mail
organizační záležitosti:Alena Vlčková 541 147 601 vlckova.a@fce.vutbr.cz
obsahové záležitosti:   RNDr. J. Slaběňáková541 147 603 slabenakova.j@fce.vutbr.cz

Kurzy se otevírají při minimálním počtu 25 zájemců.

Garantem kurzů je RNDr. Jana Slaběňáková, tajemník Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FAST VUT v Brně.